Ochtend

De zon rolt de donkere wolken op.

Bodem warmt langzaam op

Vogels vliegen snel naar

Hun voederplaats

Met de wolken verdwijnt

De nacht voor een dag

De wereld sleept zich

door de dag

en langzaam

rollen de donkere wolken

de zon op.

Mysterieus

Lage wolken bedekken de velden
een man staat
omgeven door nevel
vast in de grond

voor hem mist
achter de mist
donkere omgeving

een man staat
omgeven door mist
vaast in de grond
achter de mist
lonkt de toekomst
omgeven door mist

Als doden slapen

Ik mocht dit boek lezen in kader van de blogtour van Hamley Books.

Dit is het derde deel van, wat ik, de doden-reeks noem.

Je kan het apart lezen maar het is beter om eerst de andere delen te lezen. Het zou beter geweest zijn om een kleine samenvatting van de vorige delen zodat het lezen gemakkelijker gaat.

April beleeft weer avonturen wisselend in Terr en Aarde. De overgang gebeurt steeds via dimensiescheuren. Johan, één van de miljardairs die van Terr wou een pretpark maken, is ontsnapt en broedt weer op een nieuw plan.

Je zit direct in het verhaal en dit boek leest heel gemakkelijk.  De hoofdtukken zijn kort geschreven en het begin van ieder hoofdstuk is steeds mooi geïllustreerd.

De wereld waarin je terechtkomt is een fantasie-wereld waar iedereen graag zou leven. Er zijn twee aard-mensen die dit leven mogen beleven naast April.

De avonturen die ze meemaken zijn zo goed beschreven dat je precies over de schouder kan meekijken en meebeleven.

De hoofdpersonages van vorige boeken komen weer aan bod en worden dan beter beschreven.

Dit is een spannend boek dat heel vlot leest. De fantasie-wereld is zo mooi beschreven dat je er zou wilt in wonen, of tenminste naar willen vluchten uit de wereld waarin we nu leven.

Een boek voor onder de kerstboom.

 

 

 

 

Impressie van alfabetgedicht

A

De allereerste letter

staat voor alle andere letters

staat aan het begin en

bijt de spits af

E

staat eenzaam tussen medeklinkers

en verbinden die medeklinkers

M

staat in het midden van het alfabet

verbind de twee delen van het alfabet

O

omringt het alfabetten zijn glorie

er is geen begin of einde,

de letter draait steeds rond

U

de beleefdheidsvorm van Je

straalt klasse en beleefdheid uit.

een halve O met begin en einde

Z

handtekening van Zorro

beginletter van Zinspiratie

eindletter van alfabet

een zonderling letter

die hoekig staat.

Dirk De Wolf

26e Poëzieprijs Boontje – Editie 2020.

Eén niet gepubliceerd, niet bekroond, in het Nederlands opgesteld gedicht van max. 24 regels. Voor volwassenen en jeugd geboren in 2002, 2003, 2004 en 2005. Waardevolle prijzen voor de winnaars en speciale “Prijs Boontje”. Prijsuitreiking: zondag 17 mei om 11u00 in Dendermonde (plaats wordt nader bepaald)

CC Boontje aan het woord: “De idee om een poëzieprijs te organiseren is ontstaan in 1994 vanuit de Culturele Centrale. Het werd tijd, dachten wij toen , dat poëzie naar waarde wordt geschat en als een volwaardige kunsttak wordt gezien. Jan met de pet zou gedichten lezen en zelfs schrijven! De organisatie van de wedstrijd poëzieprijs Boontje werd geboren! De jaren hebben onze doelstelling niet gewijzigd. Nog steeds durven mensen het aan voor het eerst hun mooiste woorden op papier te zetten. De uitreiking was ieder jaar een feest. Niet enkel het feest van de winnaars, veel meer het feest van de deelnemers. Het is ons eigenste kind en we wilden na 25 jaar onze Poëzieprijs Boontje niet kwijt. Tot wij ‘Zinspiratie’ leerden kennen, het heeft ons doen nadenken en afwegen: houden wij met veel inzet nog wat jaren vol of durven wij hen de vraag stellen? Wellicht zal dit sublieme collectief een eigen tintje geven aan het gebeuren, maar de allereerste doelstelling én de naam Poëzieprijs Boontje blijft behouden. De prijs is er voor ieder die schijven wil. Hoe mooi is dat in deze turbulente tijden.

‘Zinspiratie’, wij dragen met een gerust hart aan jullie over wat ons zeer nauw aan het hart ligt.”

Reglement 26ste Poëzieprijs-Boontje 2019

1. Iedereen kan deelnemen met slechts één niet gepubliceerd, niet bekroond, in het Nederlands opgesteld gedicht dat niet langer is dan 24 regels.

2. Er is geen thema voorzien.

3. Wijze van inzending:

a) een Word-document, zonder opmaak, lettertype: indien mogelijk graag Arial Nova Light 11ptn

b) Inzenden via e-mail naar poëzieprijsboontje@zinspiratie.be Vermelden: werkelijke naam, schuilnaam, geboortejaar, adres, telefoonnummer, GSM, e-mail. Let op: het gekozen gedicht moet in twee exemplaren in bijlage worden doorgestuurd: eenmaal met schuilnaam en eenmaal met de volledige gegevens hierboven vermeld. Het gedicht kan ook per post opgestuurd worden enkel bij gebrek aan e-mail. Adres; Poëzieprijs Boontje, t.a.v.Cindy Van Hoye, Lambroeckstraat 131, 9200 Oudegem Inzendingen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen komen niet in aanmerking. Uiterste inzenddatum 14 februari 2020

4. Er is een onderscheid tussen de wedstrijd voor volwassenen en die voor de jeugd. De wedstrijd voor de jeugd is voorbehouden voor jongeren geboren in 2002, 2003, 2004 en 2005 (leerlingen van de 3 laatste jaren middelbaar onderwijs)

5. Voor deelname aan de jeugdprijs moet de deelnemer zijn geboortejaar en leerjaar vermelden.

6. De eerste prijs bedraagt € 200, de tweede prijs € 150, de derde prijs € 75. De eerste prijs voor de jeugd bedraagt € 125, de tweede € 75. Verder worden mooie prijzen in natura voorzien. Aanvullend eveneens een speciale “Prijs Boontje”.

7. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

8. De juryleden zijn van deelneming uitgesloten.

9. De uitspraak van de jury is bindend en kan niet het onderwerp vormen van enige correspondentie.

10. Er zal van de ingezonden en door de jury geselecteerde gedichten ( max 175) een bundel verschijnen. Foto’s van de uitreiking worden openbaar gemaakt.

11. Bundels worden te koop aangeboden op de prijsuitreiking aan € 12. Ze kunnen ook toegezonden worden tegen een meerprijs van € 4 portkosten per bundel.

12. De prijsuitreiking gaat door op zondag 17 mei 2020 om 11 uur in Dendermonde, Alle deelnemers zullen via e-mail hiervoor tijdig uitgenodigd worden. Bundels kunnen na het ontvangen van de uitnodiging ook besteld worden.

13. Prijzen niet afgehaald op de dag en het uur van de uitreiking blijven eigendom van de inrichters.

14. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het reglement.

Met vriendelijke groet,

Zinspiratie

Kristel.

Je handen hielpen anderen

Je oren luisterden naar anderen

Je ogen keken naar anderen

Je hart stond open voor anderen

Plots was je er niet meer

maar

Anderen helpen met jouw handen

Anderen luisteren met jouw oren

Anderen kijken met jouw ogen

Anderen stellen hun hart open

… en jij waakt over hen

19/7/2014

Nalezen.

Gedichten nalezen is ook een beetje recenseren. Voor een bevriend dichter doe je dat graag. Een twintigtal pareltjes wachten om gekoesterd te worden.

Na 10 jaar …

Tien jaar geleden werd je uit ons leven gerukt.

De wereld stond stil.

Wij stonden stil.

Langzaam namen we de draad weer op.

Onze woorden kwamen van jou

Onze daden deden we door jou

Ons team stond er voor jou

Tien jaar geleden 

Nog niet vergeten

De wereld gaat door

Wij gaan door 

Met jou in onze gedachten

Onze groep werd sterker 

En in de zwakke momenten 

Trokken we ons op aan 

Jouw woorden

Jouw daden 

Jouw enthousiasme

Jou